Sản phẩm MenF1H giá bao nhiêu? Có bán lẻ không? Sản phẩm MenF1H giá bao nhiêu? Có bán lẻ không?
SELECT MENU